"MINYONS VALENCIANS - POLICIA VALENCIANA" blog per a la difusió de les noticies relacionades amb el mon de la SEGURETAT PÚBLICA des de gent de CCOO

jueves, 23 de mayo de 2013

L'Audiència Nacional reconeix el dret dels funcionaris de policia a compartir el període de lactància


El Jutjat Central del Contenciós Administratiu 11 sentència 76/2013 de 4 d'abril, reconeix el dret d'una parella de funcionaris de policia a compartir el període de lactància perquè no és un dret exclusiu de la mare sinó que correspon com a titulars a ambdós progenitors.

El jutjat Central del Contenciós Administratiu número 11 ha estimat un recurs que va presentar un funcionari de policia a qui no se li va permetre compartir amb la seva dona, també funcionària, el període de lactància dels seus fills bessons.

La mare, jutge en exercici va sol·licitar a l'Administració un permís de lactància de 5 setmanes i va renunciar a les tres setmanes restants a favor del seu marit, funcionari de la policia. No obstant això l'Administració va denegar el permís al pare. En aplicació de l'article 48.1.f de l'Estatut de l'Empleat Públic interpretar, d'acord amb el criteri habitual de l'Administració, que aquest permís no es pot compartir quan ambdós progenitors treballin perquè l'ha de gaudir o un o altre.

El pare va recórrer invocant la Llei Orgànica 3/2007 , de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i reclamant una interpretació de les normes d'acord amb la realitat social i el temps en què han de ser aplicades.

El jutge en la seva sentència rebutja el criteri restrictiu de l'Administració i assumeix les raons del recurrent, en interpretar que el Dret al permís de lactància "no és exclusiu de la mare, de manera que sigui aquesta l'única titular i que, com a tal, pot cedir, sinó que el dret correspon com a titulars indistints a ambdós progenitors". Basant-se en sentències del Tribunal de Justícia de Madrid el jutge recorda que tant la Llei d'Igualtat com l'Estatut de l'Empleat Públic tenen com a finalitat facilitar clarament la conciliació de la vida familiar. I no hi ha cap impediment perquè, "començat a ser exercit per un dels progenitors no pugui ser-ho per l'altre fins al compliment del termini màxim del permís que no és cedit, sinó que és ostentat en concepte de titular", sempre que es dugui a terme de forma successiva i no simultània.

Clica en aquest enllaç  per baixar-te l'àrxiu pdf de la Sentència

No hay comentarios:

Publicar un comentario